Anne Marie Kanstrup

Prorektor på Aalborg Universitet

- På Aalborg Universitet er vi klar over, at det kan være udfordrende at ville toppræstere i sin sport og samtidig passe et studie. Motivationen for at starte Nordjysk Elitesport har for Aalborg Universitet været at støtte elitesportsudøvere i at kombinere sport og uddannelse, så det for udøverne ikke er et spørgsmål om enten–eller, men at vi kan finde løsninger, så studieliv og sporten kan gå hånd i hånd.

- Vi har med Nordjysk Elitesport opbygget mange gode erfaringer på området, og er glade for de elitesportsudøvere vi har på vores uddannelser. De bidrager i høj grad til et godt og spændende studiemiljø og vi hører fra mange udøvere, at de to verdener supplerer hinanden godt i forhold til at udvikle sig både som sportsudøver og som menneske.

- Ved at hjælpe elitesportsudøvere til at kombinere deres sport med en uddannelse, er det målet at færrest mulige risikerer at stå uden uddannelse efter sporten. Det tager vi gerne et medansvar for.

Fotograf: Claus Søndberg