Hvem er vi - og hvordan kan vi hjælpe?

Nordjysk Elitesport er en rådgivnings- og støtteordning på Aalborg Universitet og UCN, som – i samarbejde med de enkelte studier – hjælper med at få elitesport og uddannelse til at gå hånd i hånd. Vi kan f.eks. hjælpe med:

  • Rådgivning omkring muligheder og studievalg, og det at kombinere sport og uddannelse – herunder eksempelvis deltagelse i gruppearbejde
  • Rådgivning om og hjælp til dispensationer – eksempelvis flytning af eksamener eller afleveringsfrister
  • Tildeling af en ’buddy’ – en medstuderende, der tager noter og deler informationer fra de forelæsninger du går glip af grundet sporten
  • Lån af optageudstyr (diktafon eller webcam)
  • Tilrettelæggelse af individuel forlænget studieforløb, når det er afgørende nødvendigt

For at kunne blive optaget i Nordjysk Elitesport skal du være udøver eller træner på højeste nationale eller internationale niveau – eller inden for en overskuelig årrække realistisk kunne komme dertil. Medlemmer optages i enten en elite- eller subelite-gruppe afhængig af sportsligt niveau. Adgang til hjælp og support varierer for de to grupper.

Hjælpen i Nordjysk Elitesport ydes efter behov, og når det er nødvendigt for at kombinere sport og uddannelse. Der tilrettelægges fleksible løsninger i samarbejde med de enkelte studier og efter princippet om “det muliges kunst”.

Nordjysk Elitesport hjælper til at kombinere på alle uddannelser på AAU og UCN, hvoraf enkelte også udbydes som onlineuddannelser. Se udvalg af uddannelser på AAU.dk og UCN.dk

Vi anbefaler, at du kontakter Nordjysk Elitesport forud for ansøgning til dit studie for en snak om dine muligheder, og hvordan og hvorvidt et givent studie vil kunne gå hånd i hånd med din sport.

Rasmus Würtz Tidl. fodboldspiller

Den mest afgørende ting for, at det har kunnet lade sig gøre for mig at tage en uddannelse, er fleksibiliteten. Der er ingen af os der vil gå på kompromis med fodbolden, og netop derfor er fleksibiliteten afgørende!

Dine medspillere


Når du som elitesportsudøver studerer, er det vigtigt at kunne få hjælp og støtte fra folkene omkring dig.

Vi samarbejder tæt med både undervisere, studieledere, vejledere, mentorer og medstuderende, sådan at folkene omkring dig har forståelse for den specielle situation, du som elitesportsudøver befinder dig i.

Skulle der være særlige forhold, der gør det vanskeligt for dig at give et rimeligt fremmøde, kan du få tildelt en såkaldt ”Buddy”. En buddy er en medstuderende vi hyrer til at tage noter og dele informationer med dig, så du på den måde bibeholder muligheden for at følge undervisningen.

Baggrund

Nordjysk Elitesport blev startet af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg (Aalborg kommune) og AaB.

Nordjysk Elitesport er desuden støttet af Team Danmark og SIFA, og blev i opstartsfasen også støttet af Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond. Ordningen samarbejder endvidere med sportsklubber i Nordjylland om at sikre elitesportsudøverne et godt liv efter sporten.

Nordjysk Elitesport drives af 4player.

Kontakt

Nordjysk Elitesport drives til dagligt af elitesportskoordinatorerne Rasmus Haagensen og Jesper Thorup, som er dine personlige sparringspartnere og rådgivere gennem uddannelsesforløbet.

Rasmus har studeret på Aalborg Universitet og har desuden en baggrund i elitesporten, hvorfor han selv har oplevet udfordringen i at skulle kombinere sportskarriere med en uddannelse. Jesper har studeret på både Aalborg Universitet og UCN og har indgående kendskab til begge uddannelsesinstitutioner.