Hvem er vi - og hvordan kan vi hjælpe?

Nordjysk Elitesport er en rådgivnings- og støtteordning på Aalborg Universitet og UCN, som – i samarbejde med de enkelte studier – hjælper med at få elitesport og uddannelse til at gå hånd i hånd. Vi kan f.eks. hjælpe med:

  • Rådgivning omkring muligheder og studievalg, og det at kombinere sport og uddannelse – herunder eksempelvis deltagelse i gruppearbejde
  • Rådgivning om og hjælp til dispensationer – eksempelvis flytning af eksamener eller afleveringsfrister
  • Tildeling af en ’buddy’ – en medstuderende, der tager noter og deler informationer fra de forelæsninger du går glip af grundet sporten
  • Lån af optageudstyr (diktafon eller webcam)
  • Tilrettelæggelse af individuel forlænget studieforløb, når det er afgørende nødvendigt

Nordjysk Elitesport hjælper til at kombinere på alle uddannelser på AAU og UCN, hvoraf enkelte også udbydes som onlineuddannelser. Se udvalg af uddannelser på AAU.dk og UCN.dk

Hjælpen i Nordjysk Elitesport ydes efter behov, og når det er nødvendigt for at kombinere sport og uddannelse. Der tilrettelægges fleksible løsninger i samarbejde med de enkelte studier og efter princippet om ”det muliges kunst”. Nordjysk Elitesport kan anbefale, at elitesportsudøvere og -trænere får dispensation, når elitesportsudøvere og -trænere kan påvise en sammenhæng mellem den ønskede dispensation og deres sportslige forhold.

Nordjysk Elitesport arbejder for, at flest mulige elitesportsudøvere og -trænere opretholder normeret studieaktivitet. Der kan tilrettelægges individuelle forlængede studieforløb for elitesportsudøvere og -trænere, når det er afgørende nødvendigt.Hvem kan optages?

For at kunne optages i Nordjysk Elitesport skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du er elitesportsudøver eller -træner på mindst højeste nationale niveau og i mindre sportsgrene på internationalt niveau eller du har en deltids- eller fuldtidsprofessionel kontrakt og mindst tre ugentlige obligatoriske træningspas i dagtimerne (9:00-17:00).
  • Du er optaget eller søger ind på en uddannelse på AAU eller UCN.
  • Du har et tidsforbrug til træning, konkurrence og andre forpligtelser i forbindelse med sporten på minimum 20 timer om ugen i konkurrencesæsonen.

Subelite: Ligger du niveaumæssigt lige under kriterierne i punkt 1, men opfylder punkt 2 og 3, kan du søge om optagelse i subelite-kategorien. Subeliteudøvere vil alene have adgang til rådgivning og udvalgte støtteordninger men ikke anbefaling af dispensationer.

George Lago Sørensen Ishockey

Man kan jo ikke bare være ishockeyspiller for altid. Så det er jo det der med, at man også skal finde ud af hvem man skal være efter ishockey. Det bliver man nødt til at gøre noget ved, også under uddannelsen, så man har noget at falde tilbage på.

Dine medspillere


Når du som elitesportsudøver studerer, er det vigtigt at kunne få hjælp og støtte fra folkene omkring dig.

Vi samarbejder tæt med både undervisere, studieledere, vejledere, mentorer og medstuderende, sådan at folkene omkring dig har forståelse for den specielle situation, du som elitesportsudøver befinder dig i.

Skulle der være særlige forhold, der gør det vanskeligt for dig at give et rimeligt fremmøde, kan du få tildelt en såkaldt ”Buddy”. En buddy er en medstuderende vi hyrer til at tage noter og dele informationer med dig, så du på den måde bibeholder muligheden for at følge undervisningen.

Baggrund og formål

Nordjysk Elitesport blev startet af Aalborg Universitet i samarbejde med University College Nordjylland, Elitesport Aalborg (Aalborg kommune) og AaB.

Nordjysk Elitesport er desuden støttet af Team Danmark og SIFA, og blev i opstartsfasen også støttet af Spar Nord Fonden og Det Obelske Familiefond. Ordningen samarbejder endvidere med sportsklubber i Nordjylland om at sikre elitesportsudøverne et godt liv efter sporten.

Formålet med Nordjysk Elitesport er at støtte elitesportsudøvere og -trænere i at kunne gennemføre et studie sideløbende med sporten. Det er samtidig formålet, at en central håndtering af elitesportsudøvere og -trænere gennem opbygning af rådgivningsekspertise, kendskab til fleksible løsningsmodeller og anvendelse af støtteordninger skal aflaste de lokale studiemiljøer og sikre en god dialog mellem studieadministration samt elitesportsudøvere og -trænere.

Nordjysk Elitesport drives af 4player.

Kontakt

Nordjysk Elitesport drives til dagligt af elitesportskoordinatorerne Rasmus Haagensen og Jesper Thorup, som er dine personlige sparringspartnere og rådgivere gennem uddannelsesforløbet.

Rasmus har studeret på Aalborg Universitet og har desuden en baggrund i elitesporten, hvorfor han selv har oplevet udfordringen i at skulle kombinere sportskarriere med en uddannelse. Jesper har studeret på både Aalborg Universitet og UCN og har indgående kendskab til begge uddannelsesinstitutioner.