Merethe von Bülow Fedder

Tidl. buddy

Hvorfor valgte du at blive buddy?

Der kom en mail ud om, at Nordjysk Elitesport søgte en note-buddy til tre elitesportsudøvere, og da jeg fra start har vidst, at jeg ikke fik den store mulighed for at kunne hjælpe til med så meget frivilligt arbejde og lignende i min tid på uni, idet jeg har små børn, tænkte jeg, at det var en oplagt mulighed for at kunne hjælpe til hvor der var brug for det.

Og så er jeg virkelig imponeret over, at de kan få det til at gå op med sport som fylder så meget og et studie, som til tider også kræver en del. Det er fedt at kunne hjælpe til at de kan lykkedes og holde gejsten oppe.

Hvordan fungerer hverdagen som buddy?

Jeg er i forvejen typen som tager mange noter, fordi at det er dén måde som jeg husker bedst på, så på dén front har der ikke været noget ekstra-arbejde i det. Og når forelæsningerne er færdige og jeg har tilføjet det jeg ønsker fra bøgerne, lægger jeg noterne i en mappe i en Teams-gruppe som sportsudøverne og jeg har sammen.

Der har også været et ønske om at filme til nogle af forelæsningerne og til disse har jeg et webcam med, hvor jeg filmer og gemmer forelæsningen på min egen computer og uploader (og herefter sletter) om aftenen, når jeg sidder og forbereder mig til næste forelæsning. 

Hvordan fungerer jeres samarbejde i praksis?

Vi startede med et fælles Teams-møde hvor vi forventningsafstemte og jeg fik et overblik over hvordan de ønskede at kommunikere og hvilke moduler de var med på.

Herefter har jeg kontaktet dem løbende ved semesterstart og fået et nyt overblik over hvilke moduler de er med på.

Kontakten varierer idet nogle kan deltage fysisk indimellem mens én er fjernstuderende og har brug for lidt mere information og opbakning. Op til eksamen og prøver har vi af og til kontakt over Teams, hvor jeg kan spørge forelæserne om eventuelle spørgsmål eller vi kan sparre med hinanden omkring besvarelser.

Hvordan har der påvirket din egen studietid at være buddy?

Det har for mig været en rigtig positiv oplevelse at være buddy. Sportsudøverne har været virkelig søde og taknemmelige og jeg har også kunnet sparre med dem. Det er også kun dejligt at flere får glæde af mine noter, når jeg nu alligevel laver dem. Jeg føler ikke at det har været omstændigt eller meget tidskrævende for mig.