Pia Stenberg Hansen

Studievejleder på Læreruddannelsen, UCN

- På Læreruddannelsen Aalborg har vi et rigtig godt samarbejde med Nordjysk Elitesport omkring studerende, som dyrker elitesport samtidig med de læser en videregående uddannelse.

- Når en studerende med tilknytning til Nordjysk Elitesport er optaget, arrangeres - hvis nødvendigt - et møde med studievejleder, den studerende og ofte også en koordinator fra Nordjysk Elitesport. Her aftaler vi, hvordan skema, træning/turneringer kan kombineres, så den studerende får mindst mulig fravær samt har kendskab til rammerne for at kunne opfylde studiets faglige krav. Det er tydeligt, at de studerende på denne ordning er drevet af motivation og vilje til at få det til at lykkes, selv om det er hårdt arbejde. De er gode til at få koordineret og planlagt opgaverne, så de ikke forsømmer deres studium på trods af fravær.

- På trods af stor arbejdsbelastning opnår elitesport udøverne gode resultater og formår at gennemføre uddannelsen på normeret tid.